PORTFOLIO

previous work next work
Image 1/33
Project:

การประชุมสามัญประจำปีสมาคมอัยการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17

Insight:

การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะสร้างเครือข่ายอัยการจากทั่วโลก อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของแต่ละประเทศ

Idea:

สำนักงานอัยการสูงสุดของไทย ร่วมกับ สมาคมอัยการระหว่างประเทศ จัดการประชุมสามัญประจำปีสมาคมอัยการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ที่กรุงเทพมหานคร

Integration:

1) Challenge ทำอย่างไรที่จะสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดของไทยกับนานาประเทศเพื่อต่อยอดองค์กรความรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องความผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  2) Strategy กำหนดการประชุมภายใต้หัวข้อ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ: การขยายตัวของรูปแบบอาชญากรรมและบทบาทของอัยการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่สร้างความประทับใจเพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อาทิ งานเลี้ยงต้อนรับภายใต้แนวคิด Sawasdee Bangkok งาน Conference Dinner ภายใต้แนวคิด Thai Smile Thai Heritage งาน Networking Night ภายใต้แนวคิด Thai Talent และงาน Farewell Party ภายใต้แนวคิด Sanook   

Impact:

อัยการสูงสุด อัยการระดับสูง รัฐมนตรียุติธรรมจากนานาประเทศ รวมทั้งอัยการในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุดของไทย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมใจกันเข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอัยการ เพื่อป้องกันและ ปราบปรามคดีอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ผู้ร่วมประชุมต่างก็ประทับใจกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมความบันเทิงและงานเลี้ยงต้อนรับที่จัดขึ้น   

COPYRIGHT © INCOMM.